Dark Light

GNU General Public License

Giấy phép Công cộng GNU (tiếng Anh: GNU General Public License, viết tắt GNU GPL hay chỉ GPL) là giấy phép phần mềm tự do được sử dụng rộng rãi, đảm bảo cho người dùng cuối tự do chạy, nghiên cứu, sửa đổi và chia sẻ phần mềm.Giấy phép ban đầu được viết bởi Richard Stallman của Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) cho Dự án GNU, và cấp cho người nhận chương trình máy tính quyền của Định nghĩa Phần mềm Tự do. GPL là giấy phép copyleft, có nghĩa là tác phẩm phái sinh chỉ có thể được phân phối theo các điều khoản cấp phép tương tự. Đây là sự phân biệt đối với giấy phép phần mềm tự do cho phép, trong đó giấy phép BSD và Giấy phép MIT được sử dụng rộng rãi là ví dụ. GPL là giấy phép copyleft đầu tiên để sử dụng chung.

Demo Việt 100% là hợp pháp. Tất cả các chủ đề và plugin đều được phát hành theo GPL

Bạn có thể sử dụng giao diện và plugins cho bất cứ mục đích nào và bất cứ trang web nào.

Demo Việt có cung cấp license keys không?

License keys

Demo Việt không cung cấp, cho thuê hay bán lại license keys. Tất cả các sản phẩm được cung cấp trên trang web này đều được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU (GPL).

Bạn không cần license keys để sử dụng trên các website của mình, bất kể số lượng website bạn làm là bao nhiêu.

License keys chỉ được yêu cầu nếu bạn muốn nhận được các bản cập nhật và hỗ trợ tự động từ tác giả của một plugin hoặc giao diện.

Đây có phải là sản phẩm chính hãng không?

Our products are 100% authentic

Vâng, tất cả các sản phẩm của chúng tôi là 100% xác thực. Chúng tôi đã mua bản quyền của sản phẩm đó. Chúng tôi tải xuống sản phẩm từ tác giả và phân phối lại cho bạn. Các bản tải xuống này không bị thay đổi theo bất kỳ cách nào.

Bạn có phải là nhà phát triển plugins này không?

Are you the developer of these files?

Demo Việt không được liên kết, liên kết, ủy quyền, xác nhận và cũng không liên quan đến các nhà phát triển bên thứ ba, bao gồm WordPress, WooCommerce, WooThemes, Elegant Themes, Rocketgenius Inc., GravityForms, iThemes, OnTheGoSystems, AppThemes, v.v.

Tôi có thể sử dụng giao diện hoặc plugins trên bao nhiêu trang web?

Tại Demo Việt, chúng tôi không giới hạn số website mà bạn sử dụng đối với giao diện hoặc plugins các bạn đã mua.

Bạn có cung cấp thông tin cập nhật cho các sản phẩm không?

Do you provide updates to the products?

Chúng tôi luôn cung cấp bản cập nhật mới. Ngay sau khi chúng tôi được thông báo về bản cập nhật, chúng tôi tải xuống từ tác giả và cập nhật nó trên trang web của chúng tôi.

SHOPPING CART

close